Potinkliai

Padalinys/institucija Potinklis Kontaktinis el. paštas
VU VU MF Psichiatrijos Klinika
VU Verslo mokykla
VU Užsienio kalbų institutas
VU Teisės fakultetas
VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
VU Sveikatos ir sporto centras
VU Studentų atstovybė
VU Medicinos fakultetas
VU Matematikos ir informatikos institutas
VU Matematikos ir informatikos fakultetas
VU Lyčių studijų centras
VU leidykla
VU Leidybos direkcija
VU Komunikacijos fakultetas
VU Kauno fakultetas
VU Istorijos fakultetas
VU Informacinių technologijų taikymo centras
VU Gyvybės mokslų centras
VU Gamtos mokslų fakultetas
VU Fizikos fakultetas
VU Filosofijos fakultetas
VU Filologijos fakultetas
VU Elektroninių studijų ir egzaminavimo centras
VU Eksploatavimo ir paslaugų direkcija
VU Ekonomikos fakultetas
VU darbuotojai
VU Chemijos ir geomokslų fakultetas
VU Centrinė administracija
VU Botanikos sodas
VU Biotechnologijos institutas
VU Biblioteka
VU bendrabutis
Vilniaus Žirmūnų Darbo rinkos centras
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija
Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
Vilniaus universiteto studentų investicinis fondas
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika
Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė
Vilniaus universitetas
Vilniaus Technologijų ir Dizaino Kolegija
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Vilniaus Simono Daukanto progimnazija
VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Vilniaus kooperacijos kolegija
Vilniaus kolegija
Vilniaus Jėzuitų gimnazija
Vilniaus dailės akademija
VDU pasaulio lietuvių akademija
Valstybinis studijų fondas
Valstybinis Patologijos Centras
Valstybinė teismo medicinos tarnyba
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
UAB Lidaris
UAB Droplet Genomics
UAB CasZyme
UAB Baltymas
Teorinės fizikos ir astronomijos institutas
Tarptautinė studentų organizacija AIESEC Lietuvoje
Taikomųjų mokslų institutas
Švietimo informacinių technologijų centras
Studijų užsienyje informacijos centras
Studijų kokybės vertinimo centras
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Nacionalinis vėžio institutas
Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūra
Nacionalinė M.K. Čiurlionio menų mokykla
Mykolo Romerio universitetas
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra
Maisto imperija
Lietuvos teisės institutas
Lietuvos technikos biblioteka
Lietuvos studentų sąjunga
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Lietuvos Mokslu Akademijos Prezidiumas
Lietuvos Mokslo Taryba
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Lietuvos Medicinos Biblioteka
Lietuvos liaudies kultūros centras
Lietuvos kompiuterininkų sąjunga
Lietuvos Karo Akademija
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos aklųjų biblioteka
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvių kalbos institutas
LAMA bendro priėmimo organizacija
KTU Aplinkos Inžinerijos Institutas
ISM Vadybos ir ekonomikos universtitetas
Imunologijos institutas
Gamtos tyrimų centras
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Europos humanitarinis universitetas
Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas
CHF Geomokslų institutas
Botanikos Institutas
Aplinkos apsaugos agentūra
Akademinė leidyba
Visorių informacinių technologijų parkas
Vilniaus universiteto Teisės klinika
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Vilniaus ugdymo plėtotės centras
Vilniaus Ozo gimnazija
Vilniaus licėjus
Vilniaus Gabijos gimnazija
UAB Satimed
UAB Fractomus
UAB Diagnolita
Socialinių mokslų kolegija
Senjorų socialinės globos namai
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Lietuvos olimpinė akademija
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Lietuvos istorijos institutas
Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas
Potinklių iš viso: 255
VU kompiuterių tinklo administratorius:
↑ Į viršų ↑